top of page

Jaké semináře nabízí ČADJ?

Česká asociace dětské jógy, kterou vede a pro kterou školí Hanka Luhanová, pořádá mimo jiné tyto semináře:


1. Akreditované MŠMT:


Metodika cvičení dětské jógy

Ucelený čtyřdenní seminář akreditovaný MŠMT rozdělený do dvou dvoudenních bloků  doplněných on-line výukou. V semináři kombinujeme jak formu prezenční výuky, tak formu samostudia -  některé přednášky jsou předtočené.

Jeho absolvování vás opravňuje používat prvky jógy s dětmi v rámci vaší profese. Pokud jste již instruktorem jógy, tento seminář slouží jako doplňkový.

 • Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová, MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková / Mgr. Marcela Dvořáková, Mgr. Marja Volemanová

 • Hodinová dotace: 50 vyučovacích hodin

 • Cena: 10.000 Kč

Jógové hry pro děti

Praktický seminář doporučujeme především lektorům jógy, ale také všem, co hledají inspiraci pro práci s dětmi. Předchozí zkušenosti s jógou jsou nezbytné, neboť seminář vás seznámí s pestrou škálou jógových her, ale neobsahuje teoretická témata, jako jsou správné provádění pozic či skladba lekce.

 • Lektoři: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová

 • Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin

 • Cena: 3.900 Kč

 Inspiromat do lekcí dětské jógy

Doporučujeme především absolventům semináře Metodika cvičení dětské jógy, kterým časem dochází inspirace do lekcí. Předchozí zkušenosti s jógou a vedením lekcí s dětmi jsou nezbytné, jedná se o praktický seminář, na kterém nebude teorie probírána. Zkušení lektoři vás nechají nahlédnout do své praxe, podělí se s vámi o témata lekcí, která se jim osvědčila a o tipy a triky pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

 • Lektorka: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz. vypsané termíny)

 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 • Cena: 2.200 Kč

Jóga pro děti s vadným držením těla

Seminář nabízí možnosti využití dětské jógy u nejčastějších poruch motoriky u dětí – vadné držení těla, poruchy koordinace a senzorického zpracovávání.

 • Lektorka: MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková / Mgr. Marcela Dvořáková (viz. vypsané termíny)

 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 • Cena: 2.200 Kč

Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Jednodenní seminář, jehož cílem je seznámit účastníky se specifiky dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je ADHD, ADD, porucha autistického spektra či tělesné postižení.

 • Lektorky: Hanka Luhanová / Mgr. Andrea Marešová

 • Hodinová dotace: 12 hodin vyučovacích hodin

 • Cena: 3.200 Kč

Jóga v mateřské škole

Jednodenní seminář pro pedagogy mateřských škol s cílem prohloubení znalosti o zdravém pohybu u dětí předškolního věku a nabídkou hravých rozcviček. Tento seminář je možné objednat, rádi za vámi přijedeme. Pro více informací napište na info@cadj.cz.

 • Lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz. vypsané termíny)

 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 • Cena: 2.200 Kč

 Jóga ve škole

Jednodenní seminář pro pedagogy základních škol s cílem prohloubení znalosti o zdravém pohybu u dětí mladšího a staršího školního věku a nabídkou hravých rozcviček v rámci hodin tělesné výchovy i mimo ni. Tento seminář je možné objednat, rádi za vámi přijedeme. Pro více informací napište na info@cadj.cz.

 • Lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz. vypsané termíny)

 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 • Cena: 2.200 Kč


2. Zájmové semináře neakreditované MŠMT


Jóga pro rodiče a děti

Seminář vám dá teoretický základ i praktický návod, jak lze cvičit jógu doma s dětmi a na společných lekcích dětí a jejich rodičů. Seminář Vám poskytne spoustu inspirace, jak pro děti předškolního, tak pro děti mladšího školního věku.

 • Lektoři: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová

 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 • Cena: 2.200 Kč

Více informací a termíny seminářů najdete na stránkách www.cadj.cz.

Comentarios


bottom of page