top of page

Pozdrav Měsíci – Čandra namaskár

O Pozdravu Slunci slyšel snad téměř každý, i ten, kdo jógu nikdy nepraktikoval. Jeho méně známý Pozdrav Měsíci má ve cvičení jógy neméně důležité místo.

Pozdrav Měsíci je promyšlená sestava cviků, kterými s výborně procvičí celé tělo a podporuje sebevědomí. Cvičením pomáháme k uvolnění se od stresu a námahy z uplynulého dne. Pozdrav Měsíci ukončuje aktivity dne a jako taková je vhodná cvičit v odpoledních hodinách, na začátku či konci večerního cvičení nebo i jako samostatná večerní praxe.

My jsme si pro vás připravili verzi, která je vhodná i pro děti a můžete si jí na sklonku dne zacvičit společně.

Zdroj – Jóga pro děti

1. Pozdrav (Namaskár)

Stoj spojný, ruce sepnuté.

2. Pomyslná očista těla

Stoj rozkročný – nabíráme do dlaní vodu z řeky a omýváme se. Splachujeme tak ze sebe nejen nečistoty fyzické, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly.

3. Loučení se s tím, co skončilo a zdravení všeho, co se z minulosti promítne do budoucnosti

Spojíme ruce za zády, dlaně přiložíme k sobě. Hluboký předklon na levou a pak pravou stranu.

4. Ochota vidět události, které jste měli řešit jinak a schopnost rozvíjet zítra to, co jste dnes dělali dobře

Úklon na levou stranu se zvednutou nohou, s nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo. S výdechem začneme zdvihat pravou nohu a soušasně spoustět levou ruku k zemi až se dotkneme země, pravou ruku máme na pravém boku.

V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu. V této poloze procítíme tělo od špičky zveduté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce. S nádechem se vracíme zpět a levou rukou opisujeme kruh směrem ve na před tělo.

To samé zacvičíme i na pravou stranu.

5. Rozhodnutí řešit vlastní negativní a nevhoné vlastnosti a rozhodnutí rozvíjet pozitivní vlastnosti

Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce, který pravou rukou napíná tětivu.

Lukostřelec na levou stranu: postavíme se do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo. Sevřeme ruce do pěstí, levou ruku necháme na místě a pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu. Pozor na loket, je ve výši ramene – natažení tětivy, následně „vystřelíme šíp“.

Vrátíme se do stoje rozkročného nebo do stoje spojného.

Lukostřelec na pravou stranu: to samé zacvičíme na pravou stranu.

6. Klidný, vyrovnaný nadhled nad našimi nedobrými vlastnostmi i chybami a schopnost nad vše se povznést

Labuť na levé noze: přeneseme váhu na levou nohu, pokrčíme pravou a cyhtíme ji pravou rukou za nárt. Zatlačením dlaně do nártu a nártu do dlaně se pomalu předkloním a levou ruku zvedneme do vzpažení. Vrátíme se do stoje.

Labuť na pravé noze: to samé zacvičíme na pravou stranu.

7. Pozdrav místu našich reakcí

Stojíme ve stoji spojném, ruce máme sepnuté dole před tělem. S nádechem zvedáme ruce nahoru před tělem, předkloníme hlavu a ruce stále sepnuté s výdechem spustíme za hlavu do zátylku, špičky prstů směřují vzhůru a dlaně jsou spojené (pozdrav sídlu našich nejhlouběji zakořeněných reakcí – malému mozku).

Vrátíme se do stoje spojného: s nádechem zdvihneme ruce se spojenými dlaněmi nad hlavu, napneme je a s výdechem velkým bočním obloukem pomalu připažíme.

Článek vznikl ve spolupráci s časopisem Jóga dnes.

Comments


bottom of page