Nejčastější dotazy k seminářům pro lektory

Nejčastější dotazy k seminářům pro lektory

1: Jak mohu získat živnostenské oprávnění?

Vedení hodin jógy spadá do takzvaných vázaných živností, to znamená, že pro získání živnostenského oprávnění je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci, resp. rekvalifikaci na danou činnost. Tedy osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu akreditovaného ministerstvem školství (MŠMT), v případě České asociace dětské jógy je to seminář Instruktor jógy. Pro více informací kontaktujte váš místně příslušný živnostenský úřad.

 

2. Mohu po absolvování semináře Metodika cvičení dětské jógy získat živnostenské oprávnění?

Absolvování semináře Metodika cvičení dětské jógy s časovou dotací 36 hodin vás neopravňuje k samostatnému vedení hodin dětské jógy, pokud nemáte k tomu potřebné vzdělání (viz otázka č. 4). Jestliže máte pedagogické, fyzioterapeutické či jiné odborné vzdělání, můžete po absolvování semináře používat prvky jógy jako doplněk ke své profesi.

 

3. Jsem na úřadu práce. Mohu si zažádat o proplacení kurzu Instruktor jógy v rámci zvolené rekvalifikace?

Ano, tento kurz je možné absolvovat v rámci zvolené rekvalifikace. Více informací dostanete na vašem místně příslušném úřadu práce. Bohužel v roce 2018 tento kurz neplánujeme vypisovat.

 

4. Chtěl/a bych se přihlásit na kurz Instruktor jógy a semináře Metodika cvičení dětské jógy a Jógové hry pro děti předškolního věku. V jakém pořadí je lepší kurz a semináře absolvovat?

Pokud je pro vás prioritou získání živnostenského oprávnění, pak vám jako první doporučíme kurz Instruktor jógy, po jehož úspěšném absolvování si můžete o živnostenské oprávnění zažádat.

Jestliže chcete používat prvky jógy jako doplněk ke své profesi, pak vám jako první seminář doporučíme Metodiku cvičení dětské jógy.

Kdybyste se chtěli nejprve seznámit s naším přístupem k cvičení jógy s dětmi a pak se teprve rozhodnout, zda absolvovat další semináře, můžete navštívit jednodenní Jógové hry dle své preference – pro děti předškolního nebo mladšího školního věku. Tento seminář slouží především našim absolventům pro doplnění praktických her do jejich praxe s dětmi.

5. Dostanu po ukončení kurzu či semináře certifikát a je tento certifikát mezinárodně uznávaný?

Ano, po úspěšném ukončení semináře či kurzu obdržíte certifikát. Certifikáty z akreditovaných kurzů jsou uznávány pouze na území ČR, nemají mezinárodní platnost. Více informací o procesu uznání certifikátu na Slovensku zde.

6. Je možné uspořádat seminář „na míru“ v naší škole / školce?

Ano, náplň, místo i časovou dotaci semináře můžeme přizpůsobit vašim potřebám. Minimální počet účastníku je 12, maximální 20 osob. Pokud by se nejednalo o semináře Jógové hry pro předškoláky či Jógové hry v mladším školním věku, pak semináře nejsou akreditované MŠMT. O více informací a kalkulaci si můžete napsat na info@cadj.cz.

 

7. Pořádáte víkendové akce nebo setkání cvičitelů, kde mohu sdílet své zkušenosti a poznatky?

Ano, každý rok v září pořádáme pro účastníky našich kurzů setkání cvičitelů, na kterém je pro ně připraven inspirativní program pro jejich praxi s dětmi. Dáváme zde také prostor ke sdílení svých zkušeností či dotazů. Pro více informací sledujte naše stránky www.cadj.cz.

 

8. Je možné získat slevu na seminář či kurz?

Všem našim absolventům seminářů, kteří splňují požadavky na zveřejnění svého profilu na www.cadj.cz profil cvičitele a mají u nás aktivní profil, poskytujeme slevu 20 % na všechny naše kurzy a setkání a zároveň také velkoobchodní cenu na zboží Lali jóga (www.lalijoga.cz). Ve výjimečných případech je možné požádat o tzv. sociální stipendium. O jeho poskytnutí rozhoduje vedení ČADJ.

 

9. Mohu použít logo České asociace dětské jógy / Lali jógy k propagaci svých kurzů?

Loga České asociace dětské jógy ani Lali jógy nelze bez souhlasu používat. Pokud jste absolventem našeho kurzu nebo semináře:

  • logo České asociace dětské jógy může být použito pouze v souvislosti s vaším vzděláním, nemůže propagovat vaše lekce, které Česká asociace dětské jógy nezastřešuje
  • můžete zveřejnit na webu či letáčcích, že cvičíte s pomůckami nebo metodickými materiály Lali jógy
  • pokud použijete některý z našich textů, uvádějte prosíme také zdroj, a pokud je to možné i odkazy na stránky www.cadj.cz nebo www.jogasdetmi.cz.

Prosíme, respektujte tato pravidla a případné dotazy posílejte Hance Luhanové na hanka@luhan.cz.

 

10. Mohu použít texty, fotografie a ilustrace z vašich webových stránek či skript?

Veškeré tištěné materiály, skripta, ilustrace, fotografie a texty na webových stránkách jsou předmětem autorského práva, proto s nimi nelze volně nakládat a kopírovat je.

Pokud chcete použít části textů z www.jogasdetmi.cz nebo www.cadj.cz, uveďte prosím vždy: „Zdroj: www.jogasdetmi.cz“ nebo „Zdroj: www.cadj.cz“.

Ilustrace a fotografie Lali jógy nebo České asociace dětské jógy podléhají autorskému právu a nelze je volně používat. Prosíme, nepoužívejte je ve svých propagačních materiálech a nekopírujte je pro jiné než osobní účely.

 

11. Do kdy má být seminář, na který jsem přihlášen/a, zaplacen?

Jakmile obdržíme vaši závaznou přihlášku, pošleme vám elektronicky fakturu se splatností 14 dní. Prosíme, při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol.

Ve výjimečných případech umožňujeme rozdělit celkovou částku do několika splátek. V tomto případě musí být seminář / kurz zaplacen nejpozději čtrnáct dnů před jeho zahájením.

 

12. Za jakých podmínek si mohu vytvořit profil cvičitele na stránkách ČADJ?

Cvičitelem s profilem na www.cadj.cz se může stát každý absolvent rekvalifikačního kurzu Instruktor jógy (dříve Cvičitel jógy II. třídy) nebo semináře Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky nebo se školáky, pokud má pedagogické či tělovýchovné vzdělání a/nebo živnostenské oprávnění na cvičení jógy. Profily se aktualizují 1× ročně.  Abychom neztratili kontakt s našimi absolventy a udrželi kvalitu jejich vzdělání, podmínkou uveřejnění profilu na www.cadj.cz je každý následující rok navštívit alespoň jeden seminář ČADJ nebo se zúčastnit pravidelného Setkání cvičitelů (září/říjen). Cvičitel s profilem na stránkách ČADJ má možnost žádat o 20% slevu na semináře pořádané Českou asociací dětské jógy a publikace od Lali jógy (www.jogasdetmi.cz).

 

 

Sledujte nás