Jaké semináře nabízí ČADJ?

Jaké semináře nabízí ČADJ?

Česká asociace dětské jógy, kterou vede a pro kterou školí Hanka Luhanová, pořádá mimo jiné tyto semináře:

1. Akreditované MŠMT:

Metodika cvičení dětské jógy

Ucelený šestidenní seminář pro vážné zájemce o téma dětské jógy. Jeho absolvování vás opravňuje používat prvky jógy s dětmi v rámci vaší profese. Pokud jste již instruktorem jógy, tento seminář slouží jako doplňkový.

 • Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová, MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková / Mgr. Marcela Dvořáková, Mgr. Marja Volemanová
 • Hodinová dotace: 50 vyučovacích hodin
 • Cena: 9.500 Kč
Jógové hry pro děti

Praktický seminář doporučujeme především lektorům jógy, ale také všem, co hledají inspiraci pro práci s dětmi. Předchozí zkušenosti s jógou jsou nezbytné, neboť seminář vás seznámí s pestrou škálou jógových her, ale neobsahuje teoretická témata, jako jsou správné provádění pozic či skladba lekce.

 • Lektoři: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová
 • Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin
 • Cena: 3.400 Kč
 Inspiromat do lekcí dětské jógy

Doporučujeme především absolventům semináře Metodika cvičení dětské jógy, kterým časem dochází inspirace do lekcí. Předchozí zkušenosti s jógou a vedením lekcí s dětmi jsou nezbytné, jedná se o praktický seminář, na kterém nebude teorie probírána. Zkušení lektoři vás nechají nahlédnout do své praxe, podělí se s vámi o témata lekcí, která se jim osvědčila a o tipy a triky pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

 • Lektorka: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz. vypsané termíny)
 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
 • Cena: 1.900 Kč
Jóga pro děti s vadným držením těla

Seminář nabízí možnosti využití dětské jógy u nejčastějších poruch motoriky u dětí – vadné držení těla, poruchy koordinace a senzorického zpracovávání.

 • Lektorka: MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková / Mgr. Marcela Dvořáková (viz. vypsané termíny)
 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
 • Cena: 1.900 Kč
Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Jednodenní seminář, jehož cílem je seznámit účastníky se specifiky dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je ADHD, ADD, porucha autistického spektra či tělesné postižení.

 • Lektorky: Hanka Luhanová / Mgr. Andrea Marešová
 • Hodinová dotace: 8 hodin vyučovacích hodin
 • Cena: 1.900 Kč
Jóga v mateřské škole

Jednodenní seminář pro pedagogy Mateřských škol s cílem prohloubení znalosti o zdravém pohybu u dětí předškolního věku a nabídkou hravých rozcviček. Tento seminář je možné objednat, rádi za vámi přijedeme. Pro více informací napište na info@cadj.cz.

 • Lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz. vypsané termíny)
 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
 • Cena: 1.900 Kč
 Jóga ve škole

Jednodenní seminář pro pedagogy základních škol s cílem prohloubení znalosti o zdravém pohybu u dětí mladšího a staršího školního věku a nabídkou hravých rozcviček v rámci hodin tělesné výchovy i mimo ni. Tento seminář je možné objednat, rádi za vámi přijedeme. Pro více informací napište na info@cadj.cz.

 • Lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz. vypsané termíny)
 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
 • Cena: 1.900 Kč

2. Zájmové semináře neakreditované MŠMT

Mindfulness

Jednodenní seminář pro lektory s cílem prohloubení jejich jógové praxe pořádáme ve spolupráci s Českým mindfunless institutem.

 • Lektorky: Marcela Roflíková
 • Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
 • Cena: 1.900 Kč
Jóga s teenagery

Na tomto dvoudenním semináři získáte mnoho inspirace a nápadů pro práci s teenagery.

 • Lektorka: Iveta Hanušová
 • Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin
 • Cena: 3.400 Kč

Více informací a termíny seminářů najdete na stránkách www.cadj.cz.

Sledujte nás